Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Newsletter nr. 38 / 2012

C.N.A.D.N.R. despre întretinerea drumurilor nationale în urmatorii doi ani

C.N.A.D.N.R. despre întretinerea drumurilor nationale în urmatorii doi ani
Licitatiile organizate la nivel C.N.A.D.N.R.-S.A. pentru achizitia lucrarilor si serviciilor
aferente întretinerii curente vara-iarna în perioada 2012-2014 pentru D.R.D.P. Bucuresti,
Craiova, Cluj si Brasov vor începe în luna februarie a acestui an. Astfel în data de 9
februarie 2012 agentii economici care urmeaza sa participe la licitatii vor putea depune
ofertele.
În vederea reducerii cheltuielilor aferente activitatii de întretinere curenta, în caietele de sarcini au fost cuprinse o serie de prevederi care conduc la reduceri semnificative ale cheltuielilor aferente activitatii de întretinere curenta, fata de contractele în vigoare la acest moment, si anume:
- s-au întocmit caiete de sarcini unitare pentru toate directiile regionale de drumuri
si poduri;
- tarifele utilizate pentru închirierea auto-utilajelor pentru întretinerea curenta pe
timp de iarna cuprind numai: tarif pentru ora de actiune, tarif tehnologic (asteptare) - numai salariu deserventului, fara amortisment, cheltuieli indirecte si beneficiu;
- la evaluarea activitatii de iarna au fost respectate prevederile Normativului privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice ind. AND 525/2011;
- au fost înasprite sanctiunile pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale;
- în cazul unei defectiuni prestatorul va înlocui utilajul defect în maxim 2 ore de la
constatare;
- utilajele de deszapezire (închiriate) vor fi dotate cu GPS (pentru monitorizare si
evidenta activitatii) si cu softul aferent, furnizând orele de functionare si traseele
parcurse, care vor fi atasate la situatiile de lucrari;
- contractul poate fi reziliat unilateral de directia regionala de drumuri si poduri.
În cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii au fost elaborate standarde de cost atât pentru întretinerea curenta pe timp de vara, cât si pentru întretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor publice de interes national. Costul unitar pentru activitatea de vara este de 40.705 lei/km ( 9.692 euro) exclusiv TVA, 
- standardul de cost pentru activitatea de întretinere curenta pe timp de iarna
Pentru întretinerea curenta pe timp de iarna, în functie de media zilnica anuala a autovehiculelor (MZA) care circula pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi au rezultat 3 nivele de viabilitate având costuri diferite pe fiecare nivel:
nivel de viabilitate I - MZA>8000 vehicule - cost unitar pe 1 km = 18.936 lei (4509 euro) exclusiv TVA;
nivel de viabilitate II - MZA 750-8000 vehicule - cost unitar pe 1 km = 15.491 lei (3.688 euro) exclusiv TVA;
nivel de viabilitate III - MZA<750 vehicule - cost unitar pe 1 km = 10.584 lei (2.520 euro) exclusiv TVA.
Anul XIII, nr. 152, oct 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 


 
PARTENERI