Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Newsletter nr. 50 / 2013

Ajutorul de minimis - ce este si cum se obtine?

Ajutorul de minimis - ce este si cum se obtine? Intreprinderile mici si mijlocii pot accesa conform HG 274/15.05.2013 ajutor de Minimis care se acorda sub forma de sume nerambursabile, in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare.

Limita maxima a unei finantari este de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii. Este de precizat ca se finanteaza doar activitati din domeniul industrial, al stiintei, culturii si artei, ocrotirii sanatatii, asistentei sociale, cultura fizica si agrement. Nu beneficiaza de finantare intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, productia primara de produse agricole, transformarea si comercializarea produselor agricole sau din sectorul carbunelui. Nu se finanteaza nici achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Conditionari
Companiile care solicita finantare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa fie incadrate in categoria microintreprinderilor, intreprinderi mici sau mijlocii, sa nu fi beneficiat de alte ajutoare de minimis in ultimii 3 ani, sa prezinte un studio tehnico-economic din care sa rezulte eficienta investitiei in urmatorii 3 ani dupa data finalizarii investitiei, lipsa datoriilor catre bugetul de stat si bugetele locale. Este obligatoriu ca solicitantul sa desfasoare activitate la data depunerii cererii de finantare, iar societatea nu trebuie sa fie considerata „intreprindere in dificultate “, conform normelor UE (cresterea pierderilor, scaderea cifrei de afaceri, cresterea stocurilor, etc). In momentul inregistrarii cererii de acord pentru finantare, se prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data respectiva, precum si crearea si mentinerea pe o perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei a 5 locuri de munca (in cazul unui ajutor de 100.000 euro), respectiv 7 locuri de munca (in cazul unui ajutor de 200.000 euro). Obligatoriu, doua respectiv trei locuri de munca nou create vor fi pentru persoane care nu au avut contract de munca in ultimele 3 luni.

Cheltuieli eligibile
Urmatoarele cheltuieli sunt considerate eligibile: realizarea/achizitia de constructii industriale noi pentru invatamānt, stiinta, arta, cultura, ocrotirea sanatatii, cultura fizica si agrement, echipamente tehnologice, instalatii de masura si control; mijloace de transport neinmatriculabile precum si echipamente IT.Toate cheltuielile vor fi considerate eligibile fara TVA. Utilajele nu pot fi achizitionate in sistem leasing si trebuie sa ramāna in patrimoniul companiei pentru cel putin 3 ani de la data finalizarii proiectului. In cazul realizarii unei constructii noi, se va prezenta schita amplasamentului cu mentionarea suprafetei desfasurate a constructiei pe baza careia s-a intocmit devizul general si pe obiecte, conform HG 28/2008. Solicitantul trebuie sa dovedeasca un drept real de proprietate asupra terenului, precum si dovada ca acesta este liber de sarcini. Daca se doreste achizitionarea unei cladiri existente, se va prezenta un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat. In acest caz, cheltuielile eligibile nu pot depasi valoarea grilelor notariale. Dupa finalizarea investitiei, solicitantul este obligat pentru urmatorii 3 ani sa respecte urmatorii indicatori de eficienta: rata de solvabilitate generala mai mare de 1,66%, rentabilitatea cifrei de afaceri de minim 1% si rata lichiditatii curente de minim 1%.

Proiectele pot fi depuse in perioada 16 august – 30 septembrie 2013 si urmeaza a fi evaluate conform principiului „primul venit, primul servit “.

Decontarea
In cazul primirii acordului pentru finantare, solicitantul poate demara investitia, prin efectuarea unor plati partiale sau totale, dar decontarea sumelor solicitate va avea loc incepānd cu anul 2014. Nu se pot depune cereri de plata in primele 3 luni dupa primirea acordului de finantare si nici dupa data de 1 noiembrie a fiecarui an de derulare a Schemei de ajutor de Minimis. Mai multe informatii puteti gasi in HG 274/2013, publicat in Monitorul Oficial 305/28.05.2013. Autor: Ventrust


Anul XIII, nr. 152, oct 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 


 
PARTENERI