Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Newsletter nr. 9 / 2009

Legislația referitoare la utilizarea zonei drumurilor

Potrivit Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România în conformitate cu OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, construcțiile/accesele amplasate/realizate în zona drumurilor trebuie să dețină în mod obligatoriu avizul și autorizația administratorului drumului respective. De asemenea, trebuie să achite, pe bază de contract, tarifele aferente ocupării zonei de siguranță a drumului.

În prezent, în zona drumurilor naționale există un număr de 6.438 de amplasamente, respectiv accese în/din drumul național. Dintre acestea, 3897 întrunesc condițiile legale pentru amplasare/funcționare, obținând avizele și autorizațiile aferente, atât din partea reprezentanților administrației locale, precum și din partea administratorului drumului.

Un numar de 2541 de amplasamente, respectiv accese în/din drumul național sunt ilegale, în principal ca urmare a faptului că administrațiile locale au emis autorizațiile de construire fără a cere acordul administratorului drumului, încălcând astfel prevederile legale în vigoare.

Stabilirea sumelor ce trebuie plătite de către beneficiari (utilizatori ai zonei drumului) se face prin aplicarea tarifelor în vigoare, în speță tarifele din anexa nr. 6 la Ordinul MT nr. 245/25.02.2008 privind aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR SA, publicate în Monitorul Oficial nr. 167/04.03.2008.

Anul XIII, nr. 152, oct 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 


 
PARTENERI