Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Masini si Utilaje nr. 117

Conferinta Nationala ARACO 2015 si Trofeul Calitatii in Constructii

24.11.2015
Conferinta Nationala ARACO 2015 si Trofeul Calitatii in Constructii
Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii (ARACO) organizeaza, in data de 26 noiembrie 2015, la Romexpo (sala Madgearu), incepand cu ora 10:00, Conferinta Nationala ARACO - editie jubiliara, 25 de ani si Trofeul Calitatii in Constructii - editia a XX-a.

ARACO a fost infi intata in noiembrie 1990, cu caracter patronal si profesional, avand statut de entitate patronala reprezentativa la nivel de ramura. Asociatia este membra a sistemului national de dialog social cu sindicatele, ministerele/guvernul si administratiile locale, este membra fondatoare a Aliantei Confederatiei Patronale din Romania (ACPR) si membra a Federatiei Industriei Europene a Constructiilor (FIEC). Din anul 1998 este membra fondatoare a Casei Sociale a Constructorilor (CSC) si membra a Consiliului Economic Social (CES) 2007.

Conferinta Nationala ARACO se convoaca de catre presedintele asociatiei si se intruneste la fi ecare 2 ani in sesiuni ordinare sau de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara, avand are urmatoarele atributii:
- Analizeaza si aproba raportul Consiliului Central, bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli; raportul Comisiei de cenzori;
- Descarca de gestiune Executivul ARACO;
- Aproba conceptia, obiectivele si planifi carea strategica a asociatiei;
- Stabileste numarul membrilor Consiliului Central;
- Alege membrii Consiliului Central;
- Aproba sau modifi ca statutul;
- Hotareste divizarea sau lichidarea asociatiei.

PROGRAM CONFERINTA NATIONALA ARACO 2015:

- Prezentare raport de activitate ARACO 2013-2015.
- Prezentare raport de gestiune pentru anul 2014.
- Aprobarea componentei Consiliului Central pentru perioada 2015-2017.
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori 2013-2015.
- Aprobarea Comisiei de Cenzori 2015-2017.
- Alte subiecte de interes.

DECERNAREA TROFEULUI CALITATII PENTRU CELE MAI IMPORTANTE LUCRARI DE CONSTRUCTII, FINALIZATE IN ANUL 2014.


Trofeul Calitatii este o distinctie profesionala care a fost instituita in vederea stimularii preocuparilor pentru cresterea calitatii constructiilor, dar si pentru a recompensa realizarile deosebite in acest domeniu. Trofeul se acorda societatilor de constructii pentru lucrari de calitate deosebita, fi nalizate in anul anterior acordarii distinctiei. O conditie deosebit de importanta la momentul instituirii Trofeului Calitatii ARACO (avand in vedere perioada in care Legea 10/1995 abia incepea sa se aplice), a fost aceea de a fi acordat numai societatilor de constructii care au sistem de asigurare a calitatii implementat. Aceasta conditie din Regulament a stimulat multe fi rme sa grabeasca implementarea unui program propriu de asigurare a calitatii, fapt care a condus implicit la cresterea calitatii in intreaga industrie. Prima decernare de premii in cadrul Trofeului Calitatii ARACO a avut loc in februarie 1995, pentru lucrari incheiate/date in folosinta in cursul anului 1994. La cele doua evenimente aniversare se estimeaza prezenta a 200 de persoane.
Anul XIII, nr. 152, oct 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 


 
 

PARTENERI