Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Fonduri structurale

Bani de la UE... dar nu oricum

20.07.2009
Marcella Drăgan; Gheorghe Apostol
Bani de la UE... dar nu oricum
Fondurile structurale ale Uniunii Europene sunt în prezent văzute de către cei neavizati pe rol de ... programul PHARE, volumul II. Trebuie spus de la început că sunt complet diferite, si ca obiective finale si din punctul de vedere al finantării, de alte programe europene mai vechi.

Datorită confuziilor create, a problemelor legate de accesarea fondurilor europene, ne-am propus ca începând cu acest număr al revistei Masini si Utilaje să prezentăm toate aceste finantări într-un mod mai... prietenos pentru cititorii nostri.
 
Despre Fondurile Europene
Dacă veti căuta pe Internet după cuvintele cheie "Fonduri europene" o să găsiti o multime de site-uri despre acest subiect, în general apartinând unor firme specializate de consultantă. Toate aceste site-uri oferă multe informatii, dar foarte slab structurate pentru a fi citite usor.

În primul rând, trebuie stiut că există trei tipuri de fonduri structurale ale UE pentru perioada 2007 - 2013, toate disponibile si pentru România:
* Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), acesta fiind orientat spre investitii în transport, crearea de noi locuri de muncă, proiecte de dezvoltare locală si antreprenoriat.
* Fondul Social European (FSE) ce promovează integrarea somerilor si a grupurilor dezavantajate pe piata muncii, prin finantarea unor măsuri de instruire si a unor sisteme de recrutare si asistentă.
* Fondul de Coeziune (FC), destinat celor mai putin prospere state membre ale Uniunii Europene, cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor de mai putin de 90 % din media comunitară.
În perioada 2007-2013 România va primi 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Aprox. 98% din această sumă va fi alocată pentru sapte Programe Operationale în cadrul obiectivului "Convergenta" (diminuarea disparitătilor de dezvoltare economică si socială între regiunile UE). Celelalte 2 procente rămase vor fi alocate pentru sase Programe Operationale sub obiectivul "Cooperare teritorială" cu tările învecinate.

Axele prioritate
Atunci când vorbim de Fonduri Europene, în acceptiunea persoanelor juridice, Programul Operational Regional (POR) reprezintă titulatura oficială. Acesta este împărtit la rândul său în sase axe prioritare, fiecare dintre ele având între 2 si 4 domenii majore de interventie.
Astfel, pentru a accesa fondurile europene, trebuie să cunoasteti în care dintre domeniile majore de interventie, respectiv axe prioritare vă încadrati ca cerere.

Cele sase axe prioritare sunt:
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere (30% din bugetul alocat POR) - destinată dezvoltării oraselor în vederea cresterii calitătii vietii locuitorilor si crearea de noi locuri de muncă.  
Axa Prioritară 2: Îmbunătătirea infrastructurii regionale si locale de transport (20,35% din bugetul alocat POR) - Destinată pentru reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, străzi urbane, inclusiv a soselelor de centură.  
Axa Prioritară 3: Îmbunătătirea infrastructurii sociale (15% din bugetul POR) - Sprijin pentru îmbunătătirea infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate si sigurantă publică în situatii de urgentă; modernizarea infrastructurii educationale.  
Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local (17% din bugetul alocat POR) - Finantare pentru dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, reabilitarea centrelor industriale neutilizate; sprijinirea microîntreprinderilor. 
Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului (15% din bugetul alocat POR) - Restaurarea patrimoniului cultural-istoric, modernizarea infrastructurii turistice; îmbunătătirea calitătii infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turisti.  
Axa Prioritară 6: Asistentă tehnică  (2,65% din bugetul alocat POR) - Sprijin pentru implementarea transparentă si eficientă a Programului Operational Regional.
 
Toate cererile de finantare se fac apelând axa si domeniul major de interventie, care sunt generale pentru toate tările UE. În general, pentru firmele private Axa prioritară 4 reprezintă interesul maxim.
De asemenea, se pune problema de unde să cerem lămuriri suplimentare, si mai ales unde se depun dosarele de candidatură? Trebuie să se stie că fiecare regiune are alocat un anumit fond. România a fost segmentată în 8 regiuni: Regiunea Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru si Bucuresti-Ilfov. Ceea ce trebuie retinut este faptul că fiecare regiune are un fond, si că acesta este împărtit pe toate domeniile majore de interventie.

Toate domeniile de interventie au un plafon maxim al fiecărui proiect, un lucru important, pentru că se întâmplă uneori să fie mai multe cereri decât fonduri, dar si o sumă maximă ce poate fi alocată fiecărui proiect în parte, pentru că, de exemplu, nu se poate compara o autostradă cu un drum judetean din punctul de vedere al necesitătilor financiare. În această situatie, când se termină banii la unul din domeniile de interventie se apelează la fondurile de intrajutorare ale Uniunii Europene.  Acestea sunt disponibile din 2006 până în 2013, an în care se va face bilantul pentru a se stabili cât anume a cheltuit fiecare regiune, unde au rămas bani, unde mai era nevoie. De asemenea se face verificarea modului în care au fost cheltuiti banii, după care se discută alocarea fondurile pentru etapa următoare, care va fi probabil tot de 5-8 ani. Dacă o regiune a cerut mai multe fonduri pentru drumuri de exemplu si mai putine pentru IMM-uri, pe viitor acea zonă va primi mai multi bani pentru sectorul cel mai interesant.

Cine sunt Agentiile pentru Dezvoltare Regională?
Fondurile pentru România au fost stabilite ca urmare a integrării tării noastre în UE. Practic, reprezentantii nostri din fruntea tării  si-au făcut niste calcule si au zis de câti bani ar avea nevoie, iar Uniunea Europeană ni i-a dat. Asadar, dacă nu mai sunt destui bani pentru o anumită afacere sau procedurile sunt foarte greoaie, nu uitati că coordonatorul si cel care a făcut propunerile la nivelul UE este Guvernul României. De asemenea, chiar dacă fondurile sunt rambursabile, nu sunt de tipul celor de la PHARE, când beneficiarii primeau banii si apoi duceau justificările, acum beneficiarul proiectului dă initial banii, apoi reprezentantii Agentiei de Dezvoltare Regională care a aprobat proiectul fac verificările în urma documentatiei predate si hotărăsc dacă conditiile sunt îndeplinite pentru a înapoia banii. Întrucât banii se înapoiază pe etape, se recomandă elaborarea a cât mai multor etape.

Agentiile pentru Dezvoltare Regională au fost create cu scopul de a contribui la facilitarea absorbtiei fondurilor de tip structural la nivelul judetelor componente ale Regiunii, fiind practic un organism intermediar. Un rol major al agentiei este si acela de a informa. În cadrul sediilor centrale ale fiecărei ADR sunt constituite birouri care asigură consultantă si informare si unde persoanele interesate pot să ia legătura cu reprezentatii locali si pot obtine informatii cu privire la conditiile de finantare, la eligibilitatea cheltuielilor, sau dacă documentatia a fost întocmită corect. Agentiile de Dezvoltare au rolul  si obligatia de a consilia fiecare beneficiar, astfel încât respingerea dosarului si a proiectului se face numai în cazuri limită, atunci când nimic nu se mai poate remedia.
Etapele procesului de aplicare pentru aceste fonduri structurale sunt foarte bine definite si în plus există si agentii de consultantă specializate gata să ofere consilierea necesară pentru întocmirea dosarului si semnarea cererii de finantare.  
 
Sfaturi generale
Cererea de finantare se prezintă sub forma unui formular la care trebuie atasate niste documente pe care beneficiarul trebuie să le prezinte pentru a convinge că proiectul său merită să fie finantat din fonduri structurale. În functie de domeniul major de interventie, se fac suplimentar anumite studii, care pot fi fie de fezabilitate, fie de ordin tehnic.
Odată depusă cererea de finantare, urmează înscrierea beneficiarului la ADR si, în functie de valoarea cererii de finantare, aceasta este supusă unor verificări, din punct de vedere al eligibilitătii, dacă axa pe care a fost înscris proiectul este cea corectă si domeniul major de interventie este încadrat corect.

Foarte important de stiut este faptul că nu pot accesa fonduri decât cei care au un an de vechime în domeniul pentru care aplică.
Un exemplu credem noi elocvent, fondurile nu pot fi accesate pentru înfiintarea unei fabrici, ci numai pentru modernizarea uneia existente.  De asemenea nu se iau fonduri pentru acoperirea datoriilor la stat. De abia în această fază se  face verificarea eligibilitătii proiectului, deoarece în cadrul cererii de finantare se solicită o anumită sumă, care trebuie identificată în urma unor calcule.

În faza verificării dosarului si a cererii de finantare se obtine un anumit punctaj, în baza unor grile si în functie de necesitatea din zonă a proiectului respectiv.
Urmează apoi solicitarea depunerii proiectul tehnic.
Pentru majoritatea domeniilor proiectul se depune înainte, numai la microîntreprinderi proiectul tehnic se prezintă în momentul în care s-a semnat contractul de finantare.
După verificarea proiectului tehnic, are loc vizita precontractuală si, dacă totul este în regulă, se demarează întocmirea contractului si semnarea lui.

Etapa următoare: perioada de implementare. Responsabilii cu monitorizarea din cadrul ADR verifică toate aspectele de implementare ale proiectului, de îndeplinire a tuturor indicatorilor care au fost declarati la început. Deoarece odată cu cererea de finantare există depus si un grafic cu realizarea investitiilor, acesta trebuie permanent respectat. Chiar dacă se pot face pe acest grafic anumite modificări, perioada limită initială nu poate fi depăsită, iar pentru orice activitate ce depăseste graficul de realizare, nu se mai primesc banii înapoi.

Anul XIV, nr. 155, ian 2019
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Trenchless Romania, November 2018
 
Trenchless Romania, November 2018

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 
 
 

PARTENERI