Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Tehnologii

Road+ - tendințe actuale în construcția de drumuri

Tehnologia Road+

18.10.2012
Ing. Valeriu Bezdedeanu, Lavinia Burlacu
Road+ - tendințe actuale în construcția de drumuri

Impactul pe care îl are asupra economiei unei țări rețeaua de drumuri existente, este foarte mare. Dar numai dezvoltarea continuă a rețelei de drumuri, fără a lua în considerare rezistența la uzură a acoperirii și exploatarea acestora pe o durată cât mai lungă de timp, reprezintă fără îndoială, o afacere doar pentru unii dezvoltatori.

Povara exercitată de costurile de întreținere prea mari asupra fondurilor alocate construcției de drumuri publice noi, a impus găsirea unor soluții adecvate pentru diminuarea acestora, iar costurile suplimentare generate prin utilizarea de asfalt și bitum modificat cu polimeri s-au dovedit pe deplin justificate prin uriașele economii ulterioare reflectate în partea de buget alocată întreținerii drumurilor. Pe termen mediu și lung se fac economii importante, deoarece șoselele sunt mai puțin expuse la fisurare și la făgășuire. Reducerea cheltuielilor de întreținere rezolvă nu numai probleme financiare, ci, de asemenea, și problemele de trafic, prin micșorarea perioadelor de timp alocate reparațiilor drumurilor.

La toate acestea se adaugă și tendința pronunțată de reducere a poluării chimice și fonice a mediului, motive în plus ca autoritățile rutiere din întreaga lume să impună, datorită calităților certificate și dovedite în peste 20 de ani de exploatare, utilizarea asfaltului și bitumului modificat cu polimeri sintetici în proiectele de șosele noi. De departe, cel mai comun mod de a modifica bitumul pentru construcția de șosele moderne a fost utilizarea cauciucului sintetic SBS (stiren-butadien-stiren), motiv pentru care a fost impus și un standard european, EN-14023, ce oferă un cadru pentru stabilirea caracteristicilor și metodelor de testare relevante pentru bitumurile modificate cu polimeri.

Noile cerințe impuse în construcția de drumuri pentru mixturile de asfalt au determinat încă de la început o implicare constantă a firmelor de profil în activitatea de cercetare și dezvoltare a acestor materiale. Prin urmare, nu a fost deloc surprinzător că GENAN, cea mai mare firmă de reciclare a anvelopelor uzate la nivel mondial, cu trei unități de reciclare în Germania, una în Danemarca și una în SUA, să se implice activ și în activitatea de producere a unor componente de înlocuire a polimerilor sintetici. A fost, prin urmare, o mare realizare economică și tehnologică atunci când GENAN a lansat ROAD+ ca o alternativă la polimerii sintetici, mult mai favorabilă cu mediul ambiant față de alți modificatori utilizați până acum.

ROAD+ este un modificator de bitum și asfalt pe bază de elastomeri. Componenta de bază din produsul ROAD+ este pudreta de cauciuc de o calitate deosebită, fabricată de firma GENAN, care în combinație cu produsul VESTENAMER, inventat și patentat de firma EVONIK, înlocuiește polimerii sintetici utilizați până acum pentru modificarea asfaltului.

Fabricarea produsului ROAD+ nu prezintă nici o dificultate, el fiind obținut prin reciclarea anvelopelor uzate. Prețul de producție rămâne cvasiconstant, el nefiind influențat de prețul petrolului, iar beneficiile pentru climă și mediul înconjurător sunt net semnificative prin reciclarea avansată a anvelopelor uzate în loc de incinerarea acestora. Prin aplicarea tehnologiei GENAN la reciclarea anvelopelor uzate se evită emisii importante de CO2 (1 – 2 tone de CO2 la tona de anvelope uzate) și se economisesc combustibili fosili.

Față de mixturile produse cu bitum modificat pe baza altor polimeri, asfaltul modificat cu ROAD+ are rezistența la făgășuire și fisurare, la deformare ductilă și îmbătrânire, net superioare, iar datorită elasticității caracteristice unui elastomer, produsul are capacitatea de a compensa tensiunile interne datorate variațiilor extreme de temperatură de la zi la noapte, indiferent de zona climatică.

Foarte important în această perioadă de timp, când aproape de la orice produs se solicită o atestare a unei poluări fonice scăzute (vezi vehiculele cu motor, anvelopele), asfaltul modificat cu ROAD+ se dovedește a fi în mod intrisec un asfalt silențios, constatându-se o diminuare cu 5 – 6 dB (A) a zgomotului generat de traficul vehiculelor în comparație cu asfaltul convențional.

Adaosul de VESTENAMER în ROAD+ reduce emisiile care apar la prepararea asfalturilor pe bază de pudretă de cauciuc din polimeri nativi și în același timp reduce și migrarea substanțelor organice în pânza freatică. VESTENAMER îmbunătățește dispersia de pudretă de cauciuc în bitum și formează o legătură chimică puternică cu pudreta, rezultatul fiind un amestec omogen. ROAD+ conferă proprietăți foarte bune de prelucrare, care ușurează mult așternerea de asfalt modificat cu ROAD+ chiar și manual sau în straturi de grosime mică. În timpul așternerii asfaltului modificat cu ROAD+ nu s-au constatat emisii de N-nitrozamine, iar emisiile de substanțe volatile sau semivolatile sunt cu mult mai scăzute comparativ cu asfaltul cu polimeri sintetici. Suprafața metalică a utilajelor de construcții nu este supraîncărcată cu bitum ori asfalt după folosire, iar utilajele sunt ușor de curățat.

ROAD+ poate modifica orice tip sau sortiment de bitum, indiferent de proveniență. Acesta se dovedește a fi un mare avantaj, având în vedere calitatea extrem de variată a bitumurilor folosite. Se poate utiliza ca modificator, direct la mixtura asfaltică în stația de producere a asfltului (procedeu uscat) sau indirect, prin modificarea prealabilă a bitumului (procedeu umed).

Comparativ cu alte alte produse asemănătoare asfaltul modificat cu ROAD+ se poate așterne la temperaturi mai scăzute, deci poate fi transportat pe distanțe mai mari, consumând mai puțină energie specifică și implicit reducându-se emisiile poluante.

Mixtura de asfalt cu ROAD+ este 100% reciclabilă, fără a produce emisii poluante semnificative în timpul procesului comparativ cu asfalturile de altă natură.

ROAD+  … produs pentru drumuri mai durabile

 Tehnologie testată, prin așternerea a milioane de metri pătrați.

 Aplicabil atât prin tehnologia uscată, cât și tehnologia umedă.

 Mod simplu de prelucrare.

 Șosele robuste și cu viață îndelungată.

 Produs ideal pentru diminuarea zgomotului.

 Se pretează pentru toate condițiile climaterice.

 Este un produs prietenos cu mediului înconjurător.

Anul XIII, nr. 154, dec 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Trenchless Romania, November 2018
 
Trenchless Romania, November 2018

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

NEXT AUTO, Septembrie 2018
 
NEXT AUTO, Septembrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 


 
 

PARTENERI