Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Masini si Utilaje nr. 119

Licitatii publice in domeniul constructiilor

08.02.2016
Licitatii publice in domeniul constructiilor
Denumire contract: Lot 1: "Proiectari si executari lucrari pentru obiectivul investitie "Reabilitarea si modernizare DJ 108D: Criseni (DN 1H) Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 22+693" si Lot 2: "Proiectari si executari pentru obiectivul investitie "Reabilitare si modernizare DJ 196: lim. jud. SatuMare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+00028+900 - 36+08043+150
Autoritate contractanta: JUDETULSALAJ
Adresa potala: Piata 1 Decembrie 1918, nr.12 , Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel. +40 0260614120, Email: licitatiesj@cjsj.ro, Fax: +40 0260661097, Adresa internet (URL): http://www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro
Valoarea estimata fara TVA: intre 55,758,667 si 65,614,597 RON
Conditii de deschidere a ofertelor: Data: 07.03.2016 11:00


Denumire contract: Lucrari de intretinere curenta si periodica a drumurilor judetene din judetul Satu Mare
Autoritate contractanta: JUDETUL SATU MARE
Adresa potala: PTA. 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Drumuri si Transporturi, Directia Tehnica, Tel. +40 261805133, In atentia: Faur Marcel Vasile , Email: sap@cjsm.ro, Fax: +40 261710495
Valoarea estimata fara TVA: 442,239,020 RON
Conditii de deschidere a ofertelor: Data: 22.02.2016 10:00


Denumire contract: Achizitionare autobasculante 1820 tone echipate de iarna cu lame si sararite = 3 buc
Autoritate contractanta: SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI «I PODURI DOLJ S.A.
Adresa potala: Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200425, Romania , Punct(e) de contact: GIURCA LILIAN, Tel. +40 0723307299, Email: cornelg_mail@yahoo.com , Fax: +40 0251413046
Valoarea estimata fara TVA: 1,552,400 RON
Conditii de deschidere a ofertelor: Data: 17.02.2016 11:30


Denumire contract: Autobasculante 46 bucati
Autoritate contractanta: ADMINISTRATIA NA.IONALA APELE ROMANE
Adresa potala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018 , Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA CHELMU, Tel. +40 0748886507, Email: laurentiu.cercel@rowater.ro, mihaela.chelmu@rowater.ro, Fax: +40 0213151597, Adresa internet (URL): www.rowater.ro
Valoarea estimata fara TVA: 22,517,000 RON
Conditii de deschidere a ofertelor: Data: 17.02.2016 11:00


Denumire contract: "Modernizare DJ172D Muresenii Bargaului (DN17) Lac Colibia-Colibi-Bistria Bargaului (DN17) (DN17) Josenii Bargaului - Stramba - Ilva Mica (DN17D) - Poiana Ilvei - Magura Ilvei -  Ilva Mare -  Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrita-Nasaud" Lot 2, lot 3, lot 4
Autoritate contractanta: JUDETUL BISTRITA NASAUD
Adresa potala: Str. Piata Petru Rares, nr 12, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: licitatii@cjbn.ro, Fax: +40 0263214750
Valoarea estimata fara TVA: 154,347,615.55 RON
Conditii de deschidere a ofertelor: Data: 15.03.2016 10:00
Anul XIII, nr. 145, mar 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Truck Power, Martie 2018
 
Truck Power, Martie 2018

NEXT AUTO, Februarie 2018
 
NEXT AUTO, Februarie 2018

Trenchless Romania Noiembrie 2017
 
Trenchless Romania, Noiembrie 2017
 
 
 

PARTENERI