Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Masini si Utilaje nr. 139

ISC prezinta aspectele pietei constructiilor pentru anul 2017

10.10.2017
ISC prezinta aspectele pietei constructiilor pentru anul 2017
Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) ne prezinta planurile pentru anul 2017 in ceea ce priveste piata constructiilor.
Revista Masini si Utilaje pentru Constructii a intrat in discutie cu reprezentantii ISC, care au avut amabilitatea sa ne prezinte cateva aspecte legate de preocuparile, concluziile si perspectivele activitatii institutiei pe care o reprezinta.


Masini&Utilaje : Care sunt planurile pentru 2017 din punct de vedere al Programului Sectorial de Supraveghere a Pietelor pentru Constructii?

Inspectoratul de Stat in Constructii :  Avand in vedere cerintele fundamentale aplicabile in constructii pentru anul 2017, s-a stabilit ca activitatile de control sa se desfasoare pentru familia de produse „agregate minerale”. Aceasta familie de produse sunt de patru feluri :
  Agregate de beton; Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprefetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic; Agregate pentru mortare si Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri.


M&U :  Cum se desfasoara activitatea de verificare si  autorizare a sistemului de calitate a produselor in domeniul constructiilor?

ISC : Activitatea de verificare se realizeaza in conformitate cu legislatia europeana si romana in vigoare, produsele pentru constructii se introduc pe piata, in functie de prevederile legale, insotite de o declaratie de performanta si marcaj de conformitate CE, pentru produsele care au standard european armonizat sau o evaluare tehnica europeana, sau cu declaratie de conformitate, pentru acele produsele care au standard roman sau agrement tehnic in constructii.
Atunci cand, prin legislatie si specificatiile tehnice este obligatorie implicarea unui organism de terta parte si anume, organism de certificare sau laborator, acestea trebuie sa fie acreditate pentru activitatile specifice, de catre un organism national de acreditare, de exemplu organismul national de acreditare pentru activitatile specifice si anume RENAR, care emite un certificat de conformitate, de constanta a performantei, certificat pentru controlul productiei in fabrica sau raport de incercare emis de catre un laborator acreditat, totul, in functie de sistemul de atestare a conformitatii precizat. Atunci cand nu exista standard roman pentru un produs pentru constructii, acesta se introduce pe piata pe baza unui agrement tehnic in constructii.


M&U : Care sunt concluziile rapoartelor I.S.C. in cadrul Programului Sectorial de Supraveghere a Pietelor pentru Constructii pentru anul 2016?

ISC : In cadrul Programului sectorial de supraveghere a pietei pentru domeniul produselor pentru constructii pentru anul 2016, Inspectoratul de Stat in Constructii, prin structurile teritoriale, a efectuat controale la operatori economici, anume fabricanti, reprezentanti autorizati, importatori sau distribuitori, pentru categoria de produse „cimenturi, varuri si alti lianti hidraulici” avand ca specificatii tehnice de referinta standardele europene armonizate SR EN 197-1:2011 - Ciment, SR EN 459-1:2011 – Var pentru constructii si SR EN 413-1:2011 – Ciment pentru zidarie.
Din 463 de controale, in functie de operatorul economic controlat, au fost efectuate 15 controale la fabricanti, in special la punctele de producere din familia cimenturilor, 359 de controale la distribuitori si 89 de controale la utilizatori, in principal la statiile de producere a betoanelor si mortarelor, acestea avand si ponderea cea mai mare din piata la utilizarea produselor controlate.
Din aceste 463 de controale efectuate, au fost 224 de neconformitati constatate, 164 au reprezentat lipsa unor informatii din declaratia de performanta si din informatiile ce insottesc marcajul de conformitate CE, 20 dintre acestea au fost referitoare la depozitarea produselor, in zece cazuri produsul nu a fost insotit de documentele de atestare a conformitatii, in trei cazuri au fost puse la dispozitie pe piata produse cu termen de valabilitate expirat, in doua cazuri, produsul a fost pus la dispozitie pe piata fara atestarea conformitatii, precum si 25 de alte neconformitati minore.
Pentru neconformitatile constatate au fost dispuse 344 de masuri, in conformitate cu legislatia europeana armonizata si anume Regulamentul UE 305/2011 si cel al Comisiei Europene  CE 765/2008, precum si cu legislatia nationala de armonizare aplicata, HG 622/2004, HG 1236/2012 si HG 306/2011.
Pentru produsele care nu au facut dovada atestarii conformitatii si pentru produsele cu termen de valabilitate expirat, au fost dispuse masuri de retragere de pe piata, iar pentru celelalte neconformitati, de la caz la caz, alte masuri in conformitate cu prevederile legale.
O parte dintre masurile dispuse sunt cu caracter general preventiv, prin reamintirea fiecarui operator economic in cauza a obligatiilor prevazute de legislatia relevanta, respectiv a Regulamentului UE 305/2011.


M&U : Din punct de vedere al neconformitatilor sau problemelor constatate, ori a evenimentelor nefericite intamplate, care este perceptia acum si ce se incearca in acest sens?

ISC : Din rapoartele centralizatoare, la nivelul inspectoratelor regionale, se constata, indeplinirea de catre factorii implicati, a masurilor dispuse prin procesele verbale de control.
Se constata, de asemenea, o conformare a fabricantilor prin indeplinirea masurilor dispuse, prin rezolvarea rapida a neconformitatilor, precum si o buna intelegere a obligatiilor si raspunderilor aferente domeniului de activitate, acest fapt reflectandu-se in controalele efectuate la distribuitori si utilizatori la o perioada scurta, dupa efectuarea controalelor la fabricanti.
Anul XIV, nr. 156, feb 2019
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

NEXT AUTO, Februarie 2019
 
NEXT AUTO, Februarie 2019

Trenchless Romania, November 2018
 
Trenchless Romania, November 2018

TRUCK POWER , Octombrie 2018
 
Truck Power, Octombrie 2018

Concrete Romania, August 2018
 
 
 
 

PARTENERI