Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Sfatul profesionistilor

Ce trebuie stiut la achizitia unei macarale!

15.11.2010
Prof. univ. dr. Mircea Alamoreanu
 Ce trebuie stiut la achizitia unei macarale!
Macaralele sunt masini de lucru utilizate pentru ridicarea sarcinilor si deplasarea acestora în raza lor de actiune. Prezenta macaralelor este indispensabilă tuturor ramurilor productiei materiale: în exploatarea/ extractia materiilor prime, în procesarea acestora, la încărcarea-descărcarea si depozitarea produselor intermediare si finite, la montajul acestora, precum si la lucrările de întretinere, reparatii si reabilitare.
De aceea, în timp, producătorii de masini de ridicat au diversificat atât gama tipologică a acestora, cât si gama capacitătilor de ridicare, precum si a altor parametri, astfel încât să poată oferi produse adecvate din punct de vedere tehnic, dar si economic, fiecărui domeniu de utilizare, fiecărei destinatii specifice.
Viitorul detinător al primei macarale trebuie să stie în primul rând că aceste masini prezintă un potential ridicat de producere a accidentelor de muncă, de aceea domeniul lor este reglementat, în sensul că producerea, montarea-demontarea, exploatarea si întretinerea / reperarea masinilor de ridicat este supusă unor norme oficiale obligatorii, iar supravegherea respectării lor este asigurată de un organism specializat, care în tara noastră este ISCIR, prin structura lui centrală si teritorială.

Desigur mai sunt si alte aspecte cu ponderi mai mari sau mai mici care trebuie să stea la baza deciziei de achizitionare a uneia sau alteia din masinile ofertate. De exemplu satisfacerea unor cerinte sau restrictii privind transportul masinii de la un amplasament la altul, restrictii de amplasament, restrictii privind actiunea factorilor de mediu (temperaturi min./ max., umiditate, viteza vântului s.a.), cerinte calitative privind fiabilitatea, usurinta în operare si instruirea operatorului, asistenta tehnică si asigurarea service-ului, a pieselor de schimb etc.
Prin urmare, premergător achizitiei, viitorul proprietar trebuie să îsi precizeze bine exigentele, dar să nu exagereze în această privintă deoarece o exigentă în plus - de regulă - implică un cost suplimentar. De aceea se recomandă ca, în cazul în care cumpărătorul nu dispune de expertiza necesară, să apeleze la un consultant tehnic de specialitate.

În argumentarea celor enumerate rezumativ mai sus trebuie făcute unele precizări în ceea ce priveste exigentele de compatibilitate, precum si exigentele în exploatare pe care cumpărătorul trebuie să le pretindă masinii achizitionate, respectiv producătorului.
Exigente de compatibilitate. Acestea reprezintă exigentele care asigură adecvarea masinii la cerintele de lucru ale locului si conditiilor de utilizare.
a) Alegerea tipului de macara corespunzător destinatiei;
b) Alegerea echipamentelor de schimb sau auxiliare, corespunzător configuratiilor de lucru necesare;
c) Stabilirea parametrilor tehnici principali pentru masina de bază;
d) Stabilirea regimului de exploatare si precizarea grupei de clasificare corespunzătoare, conform standardului în vigoare;
e) Precizarea eventualelor conditii speciale de mediu.

Masinile de ridicat se clasifică în trei mari grupe: macarale cu brat, macarale rulante si instalatii de ridicat/macarale speciale.
Principalele tipuri de macarale rotitoare cu brat, deplasabile sunt: macaralele pe senile, macaralele pe pneuri, automacaralele si macaralele turn. Dintre acestea primele trei nu necesită cale de rulare proprie.
Macaralele pe senile sunt destinate lucrărilor de constructii-montaj industriale, adică acelor lucrări caracterizate prin volum mare, sarcini mari, înăltimi de ridicare relativ mari, precum si de o suprafată mare construită în care trebuie să lucreze si să se deplasează cu mijloacele proprii, chiar pe teren neamenajat. De regulă acestea au capacităti de ridicare începând de la 10 tone, până la zeci si chiar sute de tone si înăltimi de ridicare de la zeci la peste o sută metri. Configuratiei de bază: brat tronsonat (pentru asigurarea unor înăltimi de ridicare diferite) si - de regulă - două mufle (cârlig principal si cârlig auxiliar pentru sarcini mici) producătorii alătură, optional, echipamente de schimb care asigură configuratii de macara diferite (de exemplu brat auxiliar sau prelungitor, pentru majorarea înăltimii de ridicare si a razei de actiune) sau configuratii de lucru cu graifăr, cu electromagnet de ridicare, cu posibilitate de atasare a echipamentelor de foraj vertical, de batere/realizare piloti s.a. Sunt macarale grele, nu se pot deplasa cu mijloace proprii de la un santier la altul, nu pot fi transportate cu echipamentul de lucru montat, uneori si contragreutatea trebuie demontată în vederea transportului, de aceea instalarea la locul de lucru implică în prealabil montaj.

Transportul se face prin îmbarcare pe trailere sau pe vagoane platformă de CF.
Macaralele pe pneuri, istoric vorbind, au derivat din cele pe senile, dar astăzi s-au diferentiat semnificativ. Sunt macarale care au un sasiu prevăzut cu două punti, două motoare, ambele de directie, al căror număr de viteze de deplasare înainte si înapoi sunt egale. De aceea pot fi manevrate în spatii restrânse si se pot apropia de obstacole precum pereti, îngrădiri, mai ales dacă sunt prevăzute cu posibilitatea de a se deplasa "în mers de crab" (ceea ce se realizează prin bracarea în acelasi sens a tuturor rotilor). Au suspensia relativ rigidă, care de regulă poate fi blocată în vederea lucrului, precum si calaje (suporturi stabilizatoare). Nu sunt concepute să se deplaseze cu mijloace proprii pe căile de circulatie publică. Dacă totusi trebuie făcută, aceasta este permisă pe distante scurte si pe trasee prestabilite, cu eliberarea în prealabil a unei aprobări si cu asigurarea unor conditii impuse. Sunt macarale tipice de incintă uzinală, dar sunt folosite în conditii de eficientă economică si pe santiere de lucrări de artă (de exemplu poduri, treceri denivelate s.a.), în depozite deschise, pe rampe de încărcare - descărcare CF, pe santiere orăsenesti, de exemplu la constructia supermarket-urilor; se pot deplasa cu sarcina în cârlig (sarcini subnominale precizate în documentatia tehnică).

Automacaralele constituie singura categorie de macarale concepute să se deplaseze pe căile de circulatie publică cu mijloacele proprii de propulsie. Aceasta implică anumite măsuri constructive astfel încât, indiferent de capacitate, automacaralele să satisfacă anumite cerinte particulare precum: cerinta încadrării dimensionale în gabaritele de liberă trecere, cerinta deplasării cu viteze compatibile circulatiei pe căile publice, cerinta manevrării si virării pe tramele stradale urbane, în sfârsit,  cerinta nedepăsirii încărcării maxime admise pe punte. Aceste cerinte implică utilizarea unor materiale cu rezistente ridicate (în scopul reducerii gabaritelor si maselor componentelor), a unor solutii tehnice compacte,  utilizarea la maxim a spatiului disponibil, necesitatea unei suspensii elastice, precum si a unui sistem de calaje pentru operarea cu sarcină, necesitatea utilizării mai multor punti, dintre care o bună parte motoare si de directie (inclusiv a unor punti din spate). Aceste cerinte în mod evident complică constructia automacaralelor ceea ce se reflectă în pret. În plus macaragiul trebuie să aibă si carnet de sofer, iar de la o anumită capacitate a macaralei să aibă un ajutor. Ca urmare, atât costul initial cât si costurile de exploatare sunt mai ridicate ca în cazul celorlalte macarale.
De aceea domeniile de utilizare ale automacaralelor sunt acelea care nu pot fi satisfăcute de celelalte tipuri de macarale în conditii de eficientă economică. Automacaralele sunt în primul rând macarale de interventie, pentru lucrări de volum mic, eventual cu un anumit grad de urgentă, care nu justifică din punct de vedere al costurilor si duratelor implicate de transportul si instalarea celorlalte tipuri de macarale, pentru lucrări de rezolvare a anumitor avarii, reparatii si altele asemenea.
O atentionare suplimentară adresată cumpărătorilor: necesitatea verificării normelor conform cărora a fost concepută macaraua privind încărcarea admisă pe punte, deoarece aceasta poate fi diferită (mai mare) decât prevederile normei românesti, caz în care apar complicatii si costuri suplimentare la utilizare.

Macaralele turn sunt macarale al căror element distinctiv este turnul, elementul structural care asigură înăltimea mare de ridicare. Sunt macarale specifice constructiilor înalte: imobile cu multe etaje, clădiri social - culturale, spitale, dar si turnuri de apă, pile pentru poduri si viaducte etc.
Se disting două tipuri de bază: macarale cu turn nerotitor si brat orizontal cu cărucior de sarcină si macarale cu turn rotitor si brat basculant. Primele pot fi utilizate ca macarale mobile pe calea de rulare cu sine, dar pot fi utilizate si la punct fix (pe fundatie sau cătărătoare pe clădirea în constructie), deoarece deschiderea bratului si prezenta pe acesta a căruciorului de sarcină asigură acoperirea întregii constructii precum si a lotului aferent. În plus, turnul nefiind rotitor poate fi ancorat la constructie, caz în care înăltimea de lucru poate atinge peste o sută de metri. De aceea în prezent, practic, au înlocuit macaralele cu turn rotitor. Fac exceptie macaralele mici, de tipul celor pliabile, care toate sunt cu turn rotitor si dotate fie cu brat orizontal cu cărucior de sarcină, fie cu brat basculant si palan de ridicare la extremitate, fie combinat, bratul admitând ambele configuratii de lucru.

În comparatie cu celelalte macarale analizate, macaralele turn având actionare electrică sunt mai ieftine atât la cumpărare, cât si în exploatare.
Macaralele medii si mari (nepliabile) se concep cu structură demontabilă, pe tronsoane si module, încât să se poată depozita si transporta de la un santier la altul cu usurintă. Prin urmare, necesită montare - demontare la punctul de lucru, operatii care trebuie făcute de către echipe specializate. Durata acestora: minimum 2 - 3 zile; necesită o macara cel putin în faza initială a montajului.
Macaralele turn pliabile s-au impus în ultimii 25 ani datorită faptului că nu necesită montare - demontare la locul de utilizare, instalarea si punerea în configuratie de lucru făcându-se în timp scurt, mai putin de o zi de lucru, dacă a fost în prealabil pregătit locul de instalare; nu necesită de regulă o masină de ridicat ajutătoare. În plus pot fi transportate prin tractare, iar operarea în lucru se face la distantă, de la un pupitru mobil (portabil). Sunt recomandate în spatii urbane, rurale, statiuni turistice etc. pentru constructii mici, case individuale, clădiri cu putine etaje, vile, în general orice constructii care nu necesită manipularea unor sarcini mai mari de 3 - 3,6 tone, înăltimi de ridicare sub 25 metri si raze de actiune cam de aceleasi dimensiuni.

Anul XIII, nr. 145, mar 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Truck Power, Martie 2018
 
Truck Power, Martie 2018

NEXT AUTO, Februarie 2018
 
NEXT AUTO, Februarie 2018

Trenchless Romania Noiembrie 2017
 
Trenchless Romania, Noiembrie 2017
 
 
 

PARTENERI