Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Fonduri europene

Dezvoltarea resurselor umane în 2011

12.04.2011
Dezvoltarea resurselor umane în 2011
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileste axele prioritare si domeniile majore de interventie ale României în domeniul resurselor umane în vederea implementarii asistentei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergenta, pentru perioada de programare 2007 - 2013.
Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeana finanteaza obiectivele strategice ale politicii de ocupare a fortei de munca. Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul interventiilor FSE este de a sustine statele membre sa anticipeze si sa administreze eficient schimbarile economice si sociale. 
FSE finanteaza urmatoarele prioritati:
* Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor;
* Cresterea accesului si a participarii pe piata muncii;
* Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii pentru persoanele dezavantajate.
În acelasi timp, în regiunile mai putin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul convergenta, FSE sustine:
* Investitiile în capital uman, în special prin îmbunatatirea sistemelor de educatie si formare;
* Actiuni având drept scop dezvoltarea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice, la nivel national, regional sau local.

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a  muncii moderna, flexibila si inclusiva, pentru 1.650.000 de persoane. 
Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si înca o axa prioritara dedicata asistentei tehnice. 
Axa Prioritara 1 :  Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
Axa Prioritara 2: Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii;
Axa Prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor;
Axa Prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;
Axa Prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare;
Axa Prioritara 6:  Promovarea incluziunii sociale;
Axa Prioritara 7: Asistenta tehnica.
În Ghidul Solicitantului (versiunea schita), pentru Domeniul major de interventie 2.3. "Acces si participare la formare profesionala continua", din cadrul Axei  Prioritare  2, se prezinta principalele caracteristici ale acestui program. 
Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa între minim 6 (sase) luni - maxim 3 (trei) ani.

Obiectivele operationale ale acestui DMI, vizate de actuala cerere de propuneri de proiecte, sunt:
* Promovarea accesului angajatilor la programele de FPC, în vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete;
* Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajatilor, întreprinderilor si a altor grupuri interesate.
Proiectele propuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:
* Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a angajatilor;
* Acordare de sprijin si stimulente angajatilor în vederea participarii la FPC;
* Sprijinirea angajatilor pentru validarea cunostintelor dobândite anterior;
* Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor de FPC;
* Acordare de facilitati pentru persoanele "greu de motivat" (adultii necalificati sau cu un nivel scazut de calificare);
* Sprijinirea campaniilor de constientizare si informare precum si a serviciilor de  consiliere în cariera;
* Sprijinirea activitatilor inovatoare privind accesul si participarea la FPC si dobândirea de noi competente.

Grupul tinta eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, cuprinde urmatoarele categorii de persoane:
* angajati;
* manageri.
Categoriile de beneficiari eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
A. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare);
B. MMFPS si structuri/agentii subordonate/coordonate acestuia (conform listei institutiilor si organismelor afiliate disponibila la www.mmuncii.ro, sau daca institutia respectiva face dovada prin actul de înfiintare ca se afla în subordinea/coordonarea MMFPS);
C. Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor ;
D. Centre autorizate de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare);
E. Furnizori de orientare si consiliere în cariera, publici si privati;
F. ONG-uri (organizatii constituite în conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au în obiectul de activitate/ statutul propriu derularea unor astfel de activitati);
G. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
H. Organizatii sindicale (conform Legii nr. 54/ 2003 - Legea sindicatelor, cu modificarile si completarile ulterioare);
I. Organizatii patronale (conform Legii nr. 356/ 2001 - Legea patronatelor, cu modificarile si completarile ulterioare);

Dr. ing. Balan Adrian George
Director S.C. Coned S.R.L., www.coned.ro
Anul XIII, nr. 145, mar 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Truck Power, Martie 2018
 
Truck Power, Martie 2018

NEXT AUTO, Februarie 2018
 
NEXT AUTO, Februarie 2018

Trenchless Romania Noiembrie 2017
 
Trenchless Romania, Noiembrie 2017
 
 
 

PARTENERI