Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
ICECON SA

Organism notificat pentru emiterea agrementului tehnic european

ICECON SA

15.08.2012
Organism notificat pentru emiterea agrementului tehnic european

Institutul de cercetări pentru echipamente și tehnologii în construcții, ICECON SA continuă lunga tradiție de 62 de ani de cercetare științifică în construcții din România, în domeniul tehnologiilor și al echipamentelor pentru mecanizarea lucrărilor și instalațiilor

ICECON S.A. reprezintă o nouă formă de organizare structurală a institutelor fiind primul institut de cercetare privat în domeniul construcțiilor.

Domeniul de activitate:

 Cercetare și dezvoltare - inovare: produse de construcții, tehnologii, echipamente, echipamente înglobate în construcții, protecția mediului, reciclarea deșeurilor în construcții;

 Reglementări tehnice în construcții (normative, ghiduri, specificații tehnice, manuale, proceduri) în conformitate cu cerințele documentelor europene în domeniul construcțiilor și cercetare prenormativă în construcții, standardizare;

 Atestarea conformității produselor de construcții, prin emiterea Agrementelor Tehnice Naționale și a Agrementelor Technice Europene.

ICECON TEST face parte din structura organizatorică a Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții ICECON SA. ICECON TEST - laboratorul de încercări este notificat la Comisia Europeană conform Directivei 89/106 CEE Produse de construcții -număr de notificare organism: 1803 și Acreditat RENAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005 cu nr. LI 779/01.06.2009

Institutul oferă proiecte de dezvoltare experimentală, modele experimentale, prototipuri funcționale, transfer de tehnologii, asistență tehnică

Anul XIII, nr. 151, sep 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Supliment M&U, Aprilie 2018
 

TRUCK POWER , Iulie 2018
 
Truck Power, Iulie 2018

NEXT AUTO, Iunie 2018
 
NEXT AUTO, Iunie 2018
 


 
 

PARTENERI