Contactati-ne pentru a ocupa unul dintre spatiile de mai sus
Consilierul tău financiar

Conceptul „tailor made”

18.09.2012
Ec. IULIU CIOBANU

Una din principalele disfuncționalități ale mediului financiar românesc, dar și o caracteristică general întâlnită în multe alte domenii este tratarea tuturor clienților pe baza unor șabloane și proceduri interne, universale și general valabile.

Orice companie, fie că este deținută de una sau mai multe persoane, are trăsăturile sale specifice, locul său în piață, modul său propriu de a trata clienții și partenerii. Toate aceste aspecte sunt neglijate și nu sunt luate deloc în calcul într-o analiză efectuată asupra companiei respective. De aici pleacă unul din principiile noastre de bază, și anume crearea unui proiect individual pentru orice client, bazat în principal pe solicitările sale distincte dar și pe produsele existente pe piață.

Orice tranzacție are un cost, atent urmărit de către toate părțile implicate, dar este foarte important de reliefat pentru clientul final care sunt serviciile incluse în costul respectiv. Astfel acesta își poate crea o imagine de ansamblu pe termen mediu și lung asupra proiectului, și poate lua o decizie în funcție de disponibilitatea sa de a plăti costurile detaliate. Chiar dacă în unele cazuri, luând ca exemplu o simplă finanțare, costul de bază poate fi mai redus în cadrul unor produse oferite de anumiți finanțatori, pe parcursul derulării contractului pot apărea diverse solicitări de modificare a parametrilor inițiali. În aceste momente, cel care alege costul inițial mai mic va trebui să achite sume considerabile pentru modificările solicitate, ceea ce va duce imediat la mărirea costului total al tranzacției și diminuarea sau chiar anularea profitului previzionat.

Achiziția unui bun, indiferent de natura acestuia și modul în care se obțin sumele necesare cumpărării lui, trebuie tratată ca o investiție. Astfel plecând de la prețul inițial al bunului trebuie creat un pachet de produse și servicii care să includă de la început solicitările clientului privind costul acestui bun dar în același timp să îi ofere un grad de confort așteptat pe toată durata utilizării bunului. Trebuie luate în considerare o gamă largă de aspecte ce vor interveni pe parcursul utilizării, care nu se rezumă doar la asigurări și mentenanță. Astfel investiția va fi protejată împotriva unui număr mare de riscuri și în același timp utilizarea bunului se va face în parametrii stabiliți de producător. Toate aceste lucruri aduc un plus financiar în costurile tranzacției, dar în același timp și unul de confort al investitorului.

Valoarea inițială a oricărui  bun utilizat scade pe măsură ce anii trec. Însă urmărirea atentă a gradului sau de uzură și asigurarea sa pentru o gamă variată de riscuri duc la posibilitatea valorificării acestuia la sfârșitul perioadei de utilizare într-o manieră profitabilă pentru orice companie.

Și astfel, costurile care teoretic sunt suplimentare la momentul inițial se recuperează integral, iar diferența obținută poate fi utilizată de companie în vederea achiziționării unui nou bun similar, cu o tehnologie încorporată net superioară sau pentru orice alte necesități care sunt prioritare la acel moment în cadrul respectivei firme.

Am detaliat în doar câteva rânduri ceea ce pentru noi reprezintă un concept important și o adevărată filosofie de viață.  De asemenea modul pragmatic de expunere nu poate acoperi în totalitate ideile principale ale acestui mod de abordare a clienților. Tratarea acestora într-o manieră profesionistă și cu total fair-play, identificarea tuturor aspectelor ce pot să apară în cadrul unei tranzacții și încadrarea lor în câteva linii principale, creează un cadru general de colaborare pe termen lung cu orice client.  

Omiterea oricăruia din aspectele menționate va duce la apariția unor disfuncționalități care vor trebui remediate, dar acest lucru se va face cu anumite costuri, de imagine, financiare și cuantificabile în timp. 


BENDIS FINANCIAL

30D Horei st., 2nd District, Bucharest

Tel: 0745-996-911;

Fax: 031-805-44-04

Anul XIII, nr. 145, mar 2018
 
 
 
Citeste-ne on-line!
 

Truck Power, Martie 2018
 
Truck Power, Martie 2018

NEXT AUTO, Februarie 2018
 
NEXT AUTO, Februarie 2018

Trenchless Romania Noiembrie 2017
 
Trenchless Romania, Noiembrie 2017
 
 
 

PARTENERI