Follow us


Aboneaza-te la newsleter

Industry

Sustenabilitatea este un principiu de bază în dezvoltarea companiei PROMETEON

Sustenabilitatea este un principiu de bază în dezvoltarea companiei PROMETEON

A fost aprobat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022 al Grupului Prometeon Tyre, care consfințește politica verde impusă de Grup la nivel global și pe tot lanțul valoric - de la producție la vânzare. Au fost stabilite noi obiective ambițioase pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător până în 2030. Eforturile Grupului au fost recompensate de evaluarea realizată de firma Mornigstar Sustainalytics pentru anul 2022.

Nicolas Marchi, șef al departamentului de audit intern și sustenabilitate al Grupului Prometeon Tyre, declara următoarele: „Sustenabilitatea a devenit ceva foarte concret în afaceri și face parte acum din identitatea companiei. Ea se referă la relațiile cu clienții, furnizorii și lumea financiară și implică atât achizițiile, cât și producția. Prometeon este foarte implicată în toate aspectele legate de sustenabilitate și fiecare dintre acțiunile sale ține cont de impactul generat asupra mediului.”

EVALUAREA ESG

Pentru al doilea an consecutiv, firma Morningstar Sustainalytics, agenție de rating ESG (acronim al termenilor Environmental, Social and Governance care înseamnă într-o traducere exactă „mediu înconjurător, aspecte sociale și guvernanță”), a evaluat responsabilitatea socială corporativă a Grupului Prometeon Tyre, cu scopul de a analiz a și de a optimiz a acțiunile Grupului în ceea ce privește principiile de sustenabilitate de-a lungul întregului lanț valoric.

Evaluarea a dat rezultate pozitive: scorul de evaluare a riscului ESG a fost de 12,1 din 100 (cu cât scorul este mai aproape de zero, cu atât mai bună este performanța unei companii), confirmând pentru al doilea an consecutiv expunerea scăzută la risc și nivelul ridicat de management. Pe lângă îmbunătățirea scorului său, care anul trecut a fost de 14,9, compania și-a îmbunătățit și poziția în cadrul subindustriei de referință (TYRE world), urcând de pe locul cinci pe locul trei din 29 la momentul publicării clasamentului; iar în sectorul componentelor auto, Prometeon ocupă acum locul 15 din 236 de companii. Aceste date nu numai că confirmă performanțele excelente ale companiei, dar demonstrează și eforturile sale continue de perfecționare.

GUVERNANȚĂ PENTRU SUSTENABILITATE

În anul 2022, guvernanța a fost consolidată prin stimularea acțiunilor Comitetelor de Sustenabilitate în toate domeniile în care Prometeon este prezent cu o activitate de producție, cu scopul de a stabili o viziune ESG unificată, astfel încât să se extindă cunoștințele despre toate cele trei aspecte - mediul înconjurător, aspecte sociale și guvernanță - și să se promoveze standarde solide de guvernanță corporativă care să integreze toate aceste aspecte. Acest lucru va ajuta sectorul să integreze factorii ESG în procesul de luare a deciziilor care implică investiții în amprenta industrială a Grupului. Comitetul Central, care funcționează la nivel global în toate țările în care Grupul este prezent, a definit obiective pe termen lung până în 2030 pentru reducerea producției de deșeuri, a consumului de apă, a cererii de energie și a emisiilor de CO₂.

Referindu-se în mod specific la mediu, Grupul înțelege în mod clar amenințările reprezentate de schimbările climatice, o realitate de netăgăduit în lumea de astăzi, cu un puternic potențial de a aduce schimbări bruște în ecosisteme. Determinat să își asume un rol proactiv în combaterea schimbărilor climatice, Grupul Prometeon Tyre inițiază măsuri pentru obținerea de rezultate tangibile în cadrul activităților sale comerciale de-a lungul întregului lanț valoric, cu scopul final de a închide bucla ciclului de viață al produsului. Având în vedere acest obiectiv, Grupul întreprinde activități continue de cercetare și dezvoltare în domeniul materialelor inovatoare și colaborează cu personal extern pentru a face evaluări ESG în vederea îmbunătățirii constante a responsabilității sale sociale corporative.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2030

În conformitate cu cerințele Acordului Global al Organizației Națiunilor Unite, în ceea ce privește Agenda 2030, compania a definit obiective de reducere a impactului asupra mediului pentru anul 2030, baza de referință fiind primul an de viață al Prometeon după separarea de Pirelli (2016). Printre aceste obiective privind aspectele specifice de consum, pe seama domeniului de acțiune industrial actual,
compania se așteaptă să reducă consumul de apă cu peste 53%, consumul de energie și, în consecință, emisiile de CO₂, cu peste 30%, datorită investițiilor în curs și revizuirii proceselor companiei.

În conformitate cu îndeplinirea acestor obiective și datorită investițiilor în procese tehnologice inovatoare, cum ar fi stațiile de epurare a apelor uzate, care au permis recuperarea a aproximativ 20% din apă, în 2022 Grupul și-a redus consumul total de apă cu aproape 10% față de anul precedent. Mai mult, datorită proiectelor de eficientizare a proceselor de producție implementate cu scopul de a reduce consumul de resurse și impactul asupra mediului, Grupul a reușit să își reducă consumul de energie și emisiile de CO₂ cu aproximativ 5%, iar consumul de solvenți cu aproximativ 15%, în raport cu anul precedent.

Pentru a îmbunătăți colectarea datelor de mediu, în 2022, Comitetul a decis să achiziționeze un program software care colectează date pentru a oferi o imagine de ansamblu a indicatorilor cheie de performanță și pentru a monitoriza stadiul de progres al atingerii obiectivelor pe termen lung.

INIȚIATIVA GLOBALĂ PENTRU RAPORTARE

În cursul anului 2022, Grupul Prometeon Tyre a decis să implementeze standardele organizației internaționale „Inițiativa Globală pentru Raportare” (Global Reporting Initiative - GRI) în raportul său de sustenabilitate socială corporativă. GRI oferă un cadru pentru identificarea principalelor efecte de mediu, sociale și economice generate de o organizație pe baza naturii activităților sale. De asemenea, GRI ia în considerare impactul pe care activitățile și deciziile organizației îl au asupra principalelor părți interesate.

PROGRAMUL DE PREMIERE A FURNIZORILOR

Compania Prometeon a înființat programul de premiere a furnizorilor cu scopul de a-i implica și îndruma în eforturile sale de a aborda problemele de sustenabilitate. Programul va fi gestionat de Federica Tondini, director de achiziții al Prometeon Tyre Group. Prin intermediul acestui program, Prometeon poate confirma și recompensa furnizorii care oferă servicii și componente de calitate superioară, astfel încât să extindă nivelul de implicare al acestora și să recompenseze proiectele inovatoare și sustenabile, precum și să încurajeze îmbunătățirea proceselor capabile să aducă valoare adăugată afacerii și părților interesate implicate.

În cadrul acestui program de premiere sunt incluse următoarele categorii, ai căror câștigători vor fi comunicați la începutul anului 2024:
• Cel mai bun furnizor ESG;
• Cel mai bun furnizor de materii prime;
• Cel mai bun furnizor de servicii;
• Cel mai bun furnizor de logistică;
• Cel mai bun furnizor de mașini, echipamente și MRO (Maintenance, Repair and Overhaul – Mentenanță, Reparații și Revizii).

Industry

Recent Posts:

Volvo Construction Equipment este lider în domeniul sustenabilității și economiei circulare în industria utilajelor pentru construcții, remarcându-se printre ceilalți producători de utilaje prin focusul pe inovație. Despre tendințele generale de digitalizare și electrifica...


Citeste mai mult

Cu peste 4 ani de experiență ca producător în industria auto românească, ATP Trucks redefinește azi mobilitatea printr-o gamă diversificată de produse.Camionul Truston Echipat în variante de basculantă și betonieră, Truston 8x4 cu 430 CP impresionează pe piața rom&acir...


Citeste mai mult

Anul 2023 a fost unul plin de provocări și realizări pentru echipa AIC TRUCKS importator exclusiv al brandului Ford Trucks în România. Ford Trucks s-a menținut în topul alegerilor clienților, în România, atât pe segmentul de vehicule specializate, cât ...


Citeste mai mult

În acest an, Garanti BBVA Leasing a împlinit 25 de ani de prezență pe piața din România. Despre toate provocările, dar și oportunitățile apărute pe parcursul desfășurării activității în România am discutat cu Okan Yurtsever,  Directorul General Garanti...


Citeste mai mult